Skriv ut detta Sida

Teori & Praktik

Utbildningar med både teori och praktik

För att tillmötesgå marknadens krav på hälsa och välbefinnande krävs idag att massageterapeuten har goda kunskaper om människokroppen.

Därför ägnar vi mycket tid åt teoretiska studier som ger kunskap, säkerhet och förståelse för varför vissa behandlingar utförs.

Du får lära dig anatomi och fysiologi, att känna till kontraindikationer, ge kostråd, på ett effektivt och säkert sätt. Du får även kunskaper i hur man gör en neurologiskundersökning och tar en patientanamnes.

Vi gör studiebesök och lyssnar till kunniga gäst-föreläsare från branschen och myndigheter.

Under massageterapeututbildningen arbetar eleverna i par, vilket ger möjlighet att själv få uppleva både hur det är att utföra men även ta emot alla typer av behandlingar. När du fått vana att utföra behandlingar (efter ca 10 veckor), får du möjlighet att, under lärares uppsikt, ta emot kunder i skolans egen behandlingsklinik “Vitalkliniken”, vilket ger dig kunskap och erfarenhet av patientkontakt, försäljning och allmän kännedom om rutinerna på en klinik.

Hälsans fyra hörnstenar

Under det andra blocket börjar din utbildning till massageterapeut med specialisering där du får lära dig de 4 hörnstenarna för hälsa; behandlingar, avslappning, kost och träning. Massageterapeututbildningen består av teoretisk och praktisk undervisning enligt Branschrådet Svensk Massage och Bransch Organisationen Licensierad Svensk Terapeuts läroplan. Kundpraktiken sker även den på skolans egen klinik “Vitalkliniken”. Vårt mål är att du efter avslutad utbildning ska verka som framgångsrik hälsoföretagare. Därför ger utbildningen dig också en värdefull inblick i praktisk affärskunskap. Allt detta bildar en helhet som tillsammans ger all den kunskap och säkerhet som behövs för att du på ett framgångsrikt sätt självständigt skall kunna utöva yrket som massageterapeut.

Vår utbildning hos Studentum.

Permalänk till denna artikel: http://vitalakademin.com/utbildningar/vill/