Skriv ut detta Sida

NYHETER

Yrkeshögskolan för Massageterapier står för förändring och nytänkande. Får vi tillgång till en ny produkt eller ny samarbetspartner som kan höja vår kvalitet och vår status, överväger vi alltid noga innan beslut. Så här vill vi dela med oss av allt spännande som händer på skolan och i branschen.

 

  • Vi samarbetar fr o m Sept 2012 med Branschorganisationen Licensierad Svensk Terapeut, BOLST. De står som oss för nytänkande och kvalitet. BOLST jobbar för sina medlemmar och för att kvalitetssäkra hälsobranschen. De har därför valt att licensiera hud -och massageterapeuter som har en medicinsk bakgrund motsvarande minst sjuksköterska. Vi är stolta över att att ingå i en branschorganisation som har de högst ställda kriterierna för medlemsskap.
  • Vi köper vårt studiematerial från en av de stora väletablerade massageskolorna som ett led i att ytterligare kvalitetssäkra vår utbildning. Vi utökar det befintliga materialet med anatomi och fysiologi motsvarande sjuksköterskeprogrammet.
  • Namnbytet beskrivs mer ingående på första sidan men vi har efter noga övervägande valt ett namn som beskriver vår kvalitet och vad vi gör.

Permalänk till denna artikel: http://vitalakademin.com/nyheter/