Skriv ut detta Sida

Om klassisk & medicinsk Massage

Massagens effekter

Massagens effekt på blodcirkulationen
Massagen ger en utvidgning av kapillärerna. Även större kärl påverkas med en ökad blodgenomströmning i muskulaturen som följd. Djup massage ökar hjärtas slagvolym.

Massagens effekt på muskler
Man får en ökad blodcirkulation, ökad elasticitet och avslappning i muskulaturen, man får också en snabbare återhämtning i muskulaturen efter träning.

Massagens effekt på lymfcirkulationen
Ett av de mest effektiva sätten att öka lymfcirkulationen är massage. Genom i första hand strykningar kan man via vener och lymfkärl transportera bort en vätskeansamling, vilket är viktigt inte minst efter en muskelbristning eller stukning.

Massagens effekt på hud
Sammanväxningar mellan hud och annan vävnad, till exempel ärrbildning efter skada eller operation, kan lösgöras med massage. Att lösgöra sammanväxningar ger muskeln ett bättre utgångsläge för läkningsprocessen.

Massagens effekt på skelettet
Någon direkt effekt på benvävnad har inte massagen. Indirekt kan dock mas-sagen påverka läkning av en fraktur i positiv riktning genom den ökade blodcirkulationen.

Massagens psykiska effekter
Terapiformens effekt på psyket är en viktig del av behandlingen – dess lugnande och avslappnande påverkan, välbehagskänslan efteråt. Förmågan att slappna av ökar.

Kroppskännedomen och medvetandet om skillnaden mellan spänning och avspänning ökar . Mental stress minskar och sinnesstämningen påverkas positivt. Massage minskar sömnbesvär, inverkar positivt på minne, koncentrationsförmåga, humörproblem och andra funktioner som påverkas negativt av stress. Kroppsberöringen frigör “välmåendehormonet” oxytocin . En känsla av välmående skapas. Ökar förmågan att hantera känslor av sorg, bekymmer etc.

Underlättar förmågan att uttrycka känslor. Skapar harmoni mellan kropp och psyke. Självkänslan och egenvärdet ökar, då behandlingen undermedvetet tolkas som en belöning.

Massagens smärtlindrande effekter
Massagen har en effekt på smärta genom att aktivera känselkroppar i kroppens olika vävnader (receptorer), som i sin tur aktiverar centralnervösa funktioner genom frisättningen av ett antal signalsubstanser eller hormoner – serotin, oxytocin, endorfiner och enkefaliner. Dessa substanser ger en upplevelse av välbehag och lättnad. Endorfin är en substans med morfinliknande verkan som kroppen själv tillverkar. Via massage ökar vi utsöndringen och hämmar smärtan. Höjer smärttröskeln.

Medicinsk massageterapeut

En Medicinsk Massageterapeut (MMT) är en terapeut som använder sina kunskaper i anatomi, fysiologi, medicin och patologi för att på bästa sätt hjälpa patienter med besvär från rörelseapparaten. En Medicinsk Massageterapeut arbetar utifrån målet att förebygga problem innan de uppstår. Medicinsk forskning har de senaste 25-30 åren visat på effekten av vissa manuella medicinska terapier. Exempel på detta är upptäckten av endorfiner och “gate control theory” samt oxytocinets verkan på nervsystemet.

En Medicinsk Massageterapeuts främsta verktyg är massage och muskeltöjningar inklusive triggerpunktsbehandling för att behandla patienter som lider av smärta eller nedsatt rörlighet i rörelseapparaten. En Medicinsk Massageterapeut ger också, efter att ha genomfört en noggrann undersökning, råd om ergonomi, kost och träning.

Utbildning

Utbildningen till Lic. MMT vid Yrkesskolan för Massageterapier omfattar 20 veckors utbildning.

Utomlands används begreppet MMT med olika definitioner. Utbildningstimmar och modell kan variera mellan olika länder och stater.

Medicinska massageterapeuter är, oberoende av vilken skola de har gått på, utbildade på en lägre nivå i medicin, humanbiologi och manuell terapi jämfört med exempelvis kiropraktorer, naprapater och sjukgymnaster. Medicinska Massageterapeuter har således som mål att stå som ett komplement till dessa yrken.

Historik

Utbildningen till MMT i Sverige utvecklades ursprungligen utifrån likartade utbildningar i Kanada, USA och inom EU.

Medicinsk Massage (Medical Massage) är ett internationellt gångbart begrepp. I bl.a USA, Kanada, Nya Zeeland och stora delar av Europa arbetar Medicinska Massageterapeuter sida vid sida med, alternativt integrerat i, hälso-/sjukvården. På vilka sätt Medicinska Massageterapeuter i andra länder arbetar inom vården skiljer sig åt, i vissa fall ingår de i vårdteam, i andra fall arbetar de på rehabiliteringscenter. I till exempel Ungern ingår Medicinska Massageterapeuter i vårdteam.

Permalänk till denna artikel: http://vitalakademin.com/branschradetsvenskmassage/